obrázek: knihkupectví, osvěta, Veličenstvo kniha, skála,  přírodní zahrada
obrázek: čaj, ekologická poradna, neziskový sektor, pozvánky, Brno-sever obrázek: dárky, káva, poradenství, recyklace,  architektura
 obrázek: dílny, káva, recyklace, výukové programy, tradiční zahrádka