obrázek: terénní středisko, dělnické kolonie, Husovice,  Brno,  přírodní zahrada
obrázek: ekocentrum, ekologicky šetrný životní styl, knihovna, obchod, urbanismus obrázek: ekodrogerie, ekologické informační centrum, Stezka zdraví, životní styl, dvd hraboška
 obrázek: ekologicky šetrný, ekologicky šetrný životní styl, kniha, Veličenstvo kniha, životní prostředí