obrázek: Babice, ekologická literatura,Písečník, Lesná, pískovcová skála
obrázek: čaj, ekodrogerie, lázně, odpady, inspirační a osvětové centrum obrázek: ekoporadce, EkoRozhledna, kniha, lektor, ochrana přírody
 obrázek: kompostování, odpady, Veličenstvo kniha, výstava, dělnické kolonie

Výukové programy


Vyberte věkovou skupinu účastníků