obrázek: dílny, EŠV, internet zdarma, Brno-sever,  Brno
obrázek: Brněnské dny pro zdraví, recyklace, inspirační a osvětové centrum, Husovice, ekoknihkupectví obrázek: Babice, ekologická literatura, chráněná území, výchova, zdravý
 obrázek: knihkupectví, Moje veličenstvo kniha, odpady, Černá Pole,  přírodní zahrada

Výukové programy


Vyberte věkovou skupinu účastníků