obrázek: čítárna, výchova, zdravý, dvd hraboška, ekoknihkupectví
obrázek: dárky, ekologicky šetrný, Lelekovice, produkty, pískovcová skála obrázek: Brněnské dny pro Zemi, káva, Lesná, pískovcový lom, tradiční zahrádka
 obrázek: Edice chráněná území ČR, poradce , semináře, Brno-sever, tradiční zahrádka