obrázek: Edice chráněná území ČR, ekologické informační centrum, Stezka zdraví, životní prostředí,  fair trade
obrázek: Brněnské dny pro zdraví, brno, produkty, pískovcový lom, urbanismus obrázek: antikvariát, dárky, poradenství, inspirační a osvětové centrum,  architektura
 obrázek: Brněnské dny pro Zemi, dílny, chráněná území, zajímavosti,  fair trade