obrázek: ekologická literatura, ekoznačení, FSC, terénní středisko,||stezka_zdravi | /stezka_zdravi/index.php|0|14||
obrázek: káva, odpady, výchova, inspirační a osvětové centrum, Brno-sever obrázek: dílny, lektor, ochrana přírody, Šárka Kašpárková, tradiční zahrádka
 obrázek: Domácí lázně, káva, novinky,  písek,  architektura

Virtuální procházka po Stezce zdraví
- vstupte kliknutím na informační tabule