obrázek: Lelekovice, školská zařízení, terénní středisko, Písečník 94, tradiční zahrádka
obrázek: ekologie, káva, recyklace, terénní středisko, životní styl obrázek: brno, káva, zajímavosti, Brno-sever, produkty z přírodních materiálů
 obrázek: ekocentrum, osvěta, školská zařízení,  přírodní zahrada, tradiční zahrádka

Virtuální procházka po Stezce zdraví
- vstupte kliknutím na informační tabule