obrázek: internet zdarma, Lelekovice, organizace,  ekologicky šetrný výrobek,  architektura
obrázek: brno, ekologická poradna, Veličenstvo kniha, dělnické kolonie, tradiční zahrádka obrázek: neziskový sektor, osvěta, Stezka zdraví, životní prostředí, tradiční zahrádka
 obrázek: fair trade, knihkupectví, pozvánky, úklid bez chemie, Veličenstvo kniha

Virtuální procházka po Stezce zdraví
- vstupte kliknutím na informační tabule