obrázek: ekodrogerie, ekologické informační centrum, Ekotéka, neziskový sektor, terénní středisko
obrázek: Ekotéka, ochrana přírody, šetrná domácnost, inspirační a osvětové centrum, Husovice obrázek: ekologicky šetrný, EŠV, poradenství, Šárka Kašpárková, šetrná domácnost
 obrázek:aktivity pro školy, neziskový sektor, Šárka Kašpárková, terénní středisko, zajímavosti

Virtuální procházka po Stezce zdraví
- vstupte kliknutím na informační tabule