obrázek:aktivity pro školy, káva, Lelekovice,  fair trade, skála
obrázek: čtenářská kavárnička, ekocentrum, poradce , dvd hraboška, skála obrázek: čítárna, Písečník 94,  architektura, urbanismus, historie
 obrázek: Ekotéka, novinky, terénní středisko, zdravý, urbanismus

Virtuální procházka po Stezce zdraví
- vstupte kliknutím na informační tabule