obrázek: ekoznačení, obchod, semináře,  Brno,||stezka_zdravi | /stezka_zdravi/index.php|0|14||
obrázek: Babice, kniha, Veličenstvo kniha, ekoknihkupectví, pískovcová skála obrázek: Domácí lázně, internet zdarma, inspirační a osvětové centrum, historie,  rekonstrukce
 obrázek: občanské sdružení, zajímavosti, životní prostředí, inspirační a osvětové centrum, Husovice
interaktivní mapu
(začátku stezky)
naleznete zde