obrázek: Edice chráněná území ČR, ekodrogerie, ekologická literatura, pozvánky, inspirační a osvětové centrum
obrázek: dílny, organizace, Stezka zdraví, šetrná domácnost,  rekonstrukce obrázek: ekologické informační centrum, obchůdek, Stezka zdraví, Šárka Kašpárková, Husovice
 obrázek: Domácí lázně, novinky, obchod, osvěta, dobročinný antikvariát

Virtuální procházka po Stezce zdraví
- vstupte kliknutím na informační tabule