obrázek: Brněnské dny pro zdraví, ekoznačení, kniha, knihovna, poradce
obrázek: organizace, recyklace, terénní středisko, výstava,||velicenstvo_kniha | /velicenstvo_kniha/index.php|0|18|| obrázek: ekologicky šetrný životní styl, obchod, Písečník 94, produkty z přírodních materiálů, urbanismus
 obrázek: ekologická poradna, příroda, životní styl, ekoknihkupectví, historie