obrázek: ekologicky šetrný životní styl, produkty, Stezka zdraví, inspirační a osvětové centrum,  ekologicky šetrný výrobek
obrázek: dílny, ekologicky šetrný životní styl, Ekotéka, fair trade, Šárka Kašpárková obrázek: ekoznačení, fair trade, chráněná území, Písečník 94, Brno-sever
 obrázek:aktivity pro školy, lektor, ekoknihkupectví,  fair trade, tradiční zahrádka

Moje Veličenstvo kniha 2008

foto1_t.jpg foto2_t.jpg foto3_t.jpg foto4_t.jpg foto5_t.jpg foto6_t.jpg foto7_t.jpg foto8_t.jpg foto9_t.jpg