obrázek: ekologicky šetrný, knihkupectví, poradenství, výstava,  písek
obrázek: Ekotéka, obchod, šetrný, výstava, dobročinný antikvariát obrázek: Brněnské dny pro Zemi, ekologická literatura, lektor, příroda, ekoknihkupectví
 obrázek: novinky, občanské sdružení, školská zařízení, inspirační a osvětové centrum, tradiční zahrádka

Odborná porota zasedla v tomto složení:

  • Zbyněk Zavadil (ředitel EkoCentra Brno, hodnotí literární složku)
  • Andrea Herzanová (výtvarnice, lektorka SVČ Lužánky, hodnotí výtvarnou složku)
  • Tereza Náhlíková (ekoporadkyně EkoCentra Brno, hodnotí využití přírodních a recyklovaných materiálů)
  • Kamila Fasorová (autorka originálních šperků, hodnotí originalitu)
  • Edita Vališová (Knihovna Jiřího Mahena, hodnotí technické zpracování knih)
  • Petra Veselá a Kateřina Ševčíková (organizátorky soutěže, hodnotí celkový dojem)

Každý z odborných porotců hodnotí navíc ještě celkový dojem z knihy.