obrázek: ekologicky šetrný životní styl, knihkupectví, Šárka Kašpárková, šetrná domácnost,  fair trade
obrázek: Domácí lázně, ekologicky šetrný, ekoznačení,  ekologicky šetrný výrobek, skála obrázek: dílny, FSC, internet zdarma, Podzimní slavnosti knihomolů, recyklace
 obrázek: ekologicky šetrný životní styl, EkoRozhledna, výchova, šetrný obchůdek,  písek

Odborná porota zasedla v tomto složení:

  • Zbyněk Zavadil (ředitel EkoCentra Brno, hodnotí literární složku)
  • Andrea Herzanová (výtvarnice, lektorka SVČ Lužánky, hodnotí výtvarnou složku)
  • Tereza Náhlíková (ekoporadkyně EkoCentra Brno, hodnotí využití přírodních a recyklovaných materiálů)
  • Kamila Fasorová (autorka originálních šperků, hodnotí originalitu)
  • Edita Vališová (Knihovna Jiřího Mahena, hodnotí technické zpracování knih)
  • Petra Veselá a Kateřina Ševčíková (organizátorky soutěže, hodnotí celkový dojem)

Každý z odborných porotců hodnotí navíc ještě celkový dojem z knihy.