obrázek: kniha, obchůdek, příroda, Lesná, šetrný obchůdek
obrázek: ekocentrum, ekologicky šetrný, fair trade, internet zdarma, Husovice obrázek: kompostování, Lelekovice, osvěta, Šárka Kašpárková, historie
 obrázek: dílny, ekodrogerie, chráněná území, Stezka zdraví, šetrný obchůdek

Moje Veličenstvo kniha

Moje Veličenstvo kniha je v celé republice ojedinělá výtvarně literární soutěž pro děti a mládež. Cílem soutěže je vlastními silami vytvořit originální knihu. Zapojit se mohou jednotlivci i kolektivy.
Porota posuzuje úroveň výtvarné a literární složky, zpracování vazby a desek, zapojení přírodních a recyklovaných materiálů, originalitu a celkový dojem.

Kromě vítězů jednotlivých kategorií je vyhlášen i absolutní vítěz s největším počtem bodů, který získá titul Veličenstvo kniha.

V této rubrice najdete vše zajímavé z předchozích ročníků a samozřejmě aktuální informace k letošnímu, již 14. ročníku.