obrázek: Ekotéka, kniha, poradenství, příroda,  architektura
obrázek: Domácí lázně, ekoporadce, kompostování, občanské sdružení, produkty z přírodních materiálů obrázek: ekologická literatura, lektor, novinky, výchova, zdravý
 obrázek: Brněnské dny pro zdraví, Brněnské dny pro Zemi, Domácí lázně, ekodrogerie, ekologicky šetrný

Moje Veličenstvo kniha

Moje Veličenstvo kniha je v celé republice ojedinělá výtvarně literární soutěž pro děti a mládež. Cílem soutěže je vlastními silami vytvořit originální knihu. Zapojit se mohou jednotlivci i kolektivy.
Porota posuzuje úroveň výtvarné a literární složky, zpracování vazby a desek, zapojení přírodních a recyklovaných materiálů, originalitu a celkový dojem.

Kromě vítězů jednotlivých kategorií je vyhlášen i absolutní vítěz s největším počtem bodů, který získá titul Veličenstvo kniha.

V této rubrice najdete vše zajímavé z předchozích ročníků a samozřejmě aktuální informace k letošnímu, již 14. ročníku.