obrázek: obchůdek, školská zařízení, terénní středisko, výchova, Černá Pole
obrázek: edice Dobrá rada, ekologická literatura, produkty, výstava,  ekologicky šetrný výrobek obrázek: Moje veličenstvo kniha, poradenství, zdravý,  fair trade,  Brno
 obrázek: obchůdek, zdravý, životní styl, ekoknihkupectví,  architektura

Moje Veličenstvo kniha

Moje Veličenstvo kniha je v celé republice ojedinělá výtvarně literární soutěž pro děti a mládež. Cílem soutěže je vlastními silami vytvořit originální knihu. Zapojit se mohou jednotlivci i kolektivy.
Porota posuzuje úroveň výtvarné a literární složky, zpracování vazby a desek, zapojení přírodních a recyklovaných materiálů, originalitu a celkový dojem.

Kromě vítězů jednotlivých kategorií je vyhlášen i absolutní vítěz s největším počtem bodů, který získá titul Veličenstvo kniha.

V této rubrice najdete vše zajímavé z předchozích ročníků a samozřejmě aktuální informace k letošnímu, již 14. ročníku.