obrázek: čaj, Řečkovice, školská zařízení, produkty z přírodních materiálů, pískovcová skála
obrázek: Babice, knihovna, odpady, pozvánky, Písečník 94 obrázek: kniha, obchod, osvěta,  fair trade, historie
 obrázek: ekocentrum, Ekotéka, pozvánky, výchova, pískovcový lom

Moje Veličenstvo kniha

Moje Veličenstvo kniha je v celé republice ojedinělá výtvarně literární soutěž pro děti a mládež. Cílem soutěže je vlastními silami vytvořit originální knihu. Zapojit se mohou jednotlivci i kolektivy.
Porota posuzuje úroveň výtvarné a literární složky, zpracování vazby a desek, zapojení přírodních a recyklovaných materiálů, originalitu a celkový dojem.

Kromě vítězů jednotlivých kategorií je vyhlášen i absolutní vítěz s největším počtem bodů, který získá titul Veličenstvo kniha.

V této rubrice najdete vše zajímavé z předchozích ročníků a samozřejmě aktuální informace k letošnímu, již 13. ročníku.