obrázek: EŠV, šetrná domácnost, Černá Pole, šetrný obchůdek, tradiční zahrádka
obrázek: ekologická poradna, šetrná domácnost,Písečník, inspirační a osvětové centrum,  fair trade obrázek: ekoporadce, chráněná území, poradce , Stezka zdraví,  fair trade
 obrázek: dárky, ekologie, lázně, osvěta,  architektura

Moje Veličenstvo kniha

Moje Veličenstvo kniha je v celé republice ojedinělá výtvarně literární soutěž pro děti a mládež. Cílem soutěže je vlastními silami vytvořit originální knihu. Zapojit se mohou jednotlivci i kolektivy.
Porota posuzuje úroveň výtvarné a literární složky, zpracování vazby a desek, zapojení přírodních a recyklovaných materiálů, originalitu a celkový dojem.

Kromě vítězů jednotlivých kategorií je vyhlášen i absolutní vítěz s největším počtem bodů, který získá titul Veličenstvo kniha.

V této rubrice najdete vše zajímavé z předchozích ročníků a samozřejmě aktuální informace k letošnímu, již 13. ročníku.