obrázek: kompostování, ovčí vlna, recyklace, šetrný, Černá Pole
obrázek: Brněnské dny pro Zemi, lázně, šetrná domácnost, ekoknihkupectví,  architektura obrázek: chráněná území, recyklace, dobročinný antikvariát, ekoknihkupectví,  architektura
 obrázek: Brněnské dny pro zdraví, zdravý, Černá Pole, urbanismus, tradiční zahrádka

Výsledky soutěže Moje Veličenstvo kniha 2005

Svou vlastnoručně vytvořenou knihu do soutěže Moje veličenstvo kniha zaslalo celkem 20 účastníků ve věku 4-16 let.

Titul Moje veličenstvo kniha získává Čáslavová Radka – kolektiv Jabloňka, zároveň porota udělila také speciální cenu nejmladšímu účastníkovi soutěže a tou je Cena Benjmínek, kterou získala Steklá Veronika.