obrázek: knihkupectví, Moje veličenstvo kniha, výukové programy, inspirační a osvětové centrum, produkty z přírodních materiálů
obrázek: ekologie, občanské sdružení, šetrná domácnost, životní prostředí, Černá Pole obrázek:aktivity pro školy, ekologická literatura, ochrana přírody, organizace, zdravý
 obrázek: knihovna, ochrana přírody, poradenství, školská zařízení, zdravý

Výsledky soutěže Moje Veličenstvo kniha 2005

Svou vlastnoručně vytvořenou knihu do soutěže Moje veličenstvo kniha zaslalo celkem 20 účastníků ve věku 4-16 let.

Titul Moje veličenstvo kniha získává Čáslavová Radka – kolektiv Jabloňka, zároveň porota udělila také speciální cenu nejmladšímu účastníkovi soutěže a tou je Cena Benjmínek, kterou získala Steklá Veronika.