obrázek: brno, odpady, poradenství, Brno-sever,  architektura
obrázek: Brněnské dny pro zdraví, Brněnské dny pro Zemi, ekologicky šetrný, knihkupectví, ochrana přírody obrázek: ekologická poradna, ekologicky šetrný, zajímavosti, inspirační a osvětové centrum, produkty z přírodních materiálů
 obrázek:aktivity pro školy, chráněná území, lektor, recyklace,  architektura

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo dne 12.5. 2017 ve skvělé atmosféře inspiračního centra Písečník 94 v Brně. Vítězové všech kategorií si odnesli diplomy a ceny věnované EkoCentrem Brno. Program vyvrcholil slavnostním pasováním letošní absolutní vítězky na Veličenstvo kniha 2017. Vítěze všech kategorií čekala i další odměna – krásný a výborný dort v podobě sladké knihy.