obrázek: antikvariát, produkty, pískovcová skála, pískovcový lom, tradiční zahrádka
obrázek: Lelekovice, Černá Pole, Husovice,  písek,||vyukove_programy | /vyukove_programy/index.php|0|17|| obrázek: EkoRozhledna, káva, výchova,Písečník, skála
 obrázek: ekologická literatura, ochrana přírody, šetrný, Brno-sever,||vyukove_programy | /vyukove_programy/index.php|0|17||

Připravíme pro Vás program dle vašich představ

Vzhledem k rostoucímu zájmu o naše tematické programy, které úspěšně realizujeme již více než dvacet let, jsme se rozhodli nabídnout vám sestavení vybraného programu či akce pro školu, třídu či jakýkoliv kolektiv na míru, aby program co nejvíce odpovídal vašim představám a potřebám.

V případě zájmu kontaktujte prosím koordinátorku programů na e-mailu programy@ecb.cz, se kterou se můžete domluvit na podrobnostech, zejména přesné podobě akce vzhledem k věkové skupině, délce akce a konkrétní cenové kalkulaci.

Aktuální nabídka

Akce na klíč

V roce 2015 jsme připravili Den Země pro třídy 2.-3.roč. ZŠ Pastviny Brno a pro celou základní školu v Žabčicích. V olešnickém lesoparku jsme na Mezinárodní den dětí uspořádali stanoviště na téma les, voda, louka a vesnice pro děti tří tříd mateřské školy s pomocí žáků 9.roč. ZŠ Olešnice.

Akce na klíč nabízíme i firmám – dubnu 2015 se konal program o zdravé výživě pro Den otevřených dveří a.s. Racio Břeclav.

Den Země Žabčice

P1170520_t.jpg P1170524_t.jpg P1170551_t.jpg P1170555_t.jpg P1170562_t.jpg P1170626_t.jpg

Mezinárodní den dětí Olešnice

den_deti_olesnice_1_t.jpg den_deti_olesnice_2_t.jpg den_deti_olesnice_3_t.jpg den_deti_olesnice_4_t.jpg

Zážitkový program v rámci Týdne mobility a Dne bez aut

Tento půldenní program rozšiřuje výukový program Doprava – jak na to. Je možné jej realizovat v interiéru i exteriéru. Může proběhnout v blízkosti data 22.9., na které připadá Den bez aut. Žáci jsou hravou a zážitkovou formou seznámeni s různými možnostmi dopravy a v průběhu programu jsou schopni kriticky zhodnotit, jaké způsoby dopravy jsou přátelštější k našemu zdraví i přírodě. Program je doprovázen celou řadou výtvarných, pohybových aktivit a prvků dramatické výchovy.

Tvořivé dílny

Podle vašich představ můžeme zrealizovat tvořivé dílny v rozsahu od dvou hodin až po celý den se zaměřením na využití přírodních a recyklovatelných materiálů. Obzvláště oblíbené jsou dílny tematicky zaměřené na jaro a podzim, Velikonoce a Vánoce. Dílna může být také zaměřena na téma tvorba vlastní knihy s použitím přírodních a recyklovaných materiálů.

Recycle Art – Z odpadu ozdobou

Dalšími tvořivými dílnami jsou výtvarně zaměřené dílny tvoření z odpadového materiálu, zejména pak z PET lahví, papíru, počítačového odpadu, látek a dalších materiálů. Součástí dílny je i teoretická část, která je věnována odpadům a jejich využití.

Jednodenní zážitková akce na Stezce zdraví

Jedinečná lokalita Stezky zdraví z Brna do Lelekovic, vedoucí údolím říčky Ponávky, nabízí množství zážitků a poznání. Program je realizován jako celodenní výlet. Žáci se seznámí s flórou a faunou této lokality. Vyzkouší si také hry s prvky zážitkové pedagogiky, které jsou zaměřené na týmovou práci a stmelení kolektivu.

Semináře pro pedagogy

Můžete si objednat také realizaci seminářů pro pedagogy. Jedná se o pětihodinové semináře, které jsou akreditovány v rámci systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaštítěného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Nabízíme témata: Využití ekohry ve výuce (může se konat v terénním středisku Babice nad Svitavou) a Využití běžného odpadu k výtvarné činnosti.

Terénní program na klíč

Pro skupinu 50 žáků a více lze objednat výjezdní exteriérový program v blízkosti vaší školy (školní zahrada, blízký les nebo jiná přírodní lokalita). Lektoři EkoCentra Brno v dané lokalitě připraví stanoviště s aktivitami přiměřenými věku dětí. Program zahrnuje prožitkové i poznávací hry zaměřené na život stromů, rostlin a živočichů a také výtvarné tvoření z přírodních materiálů.