obrázek: internet zdarma, neziskový sektor, osvěta, ekoknihkupectví, šetrný obchůdek
obrázek: knihovna, Lelekovice, Šárka Kašpárková, šetrná domácnost, životní prostředí obrázek: knihkupectví, knihovna, školská zařízení, Písečník 94, šetrný obchůdek
 obrázek: Domácí lázně, ekologická literatura, ekologie, internet zdarma, pískovcový lom

Připravíme pro Vás program dle vašich představ

Připravíme pro vás program na míru

Vzhledem k rostoucímu zájmu o naše tematické programy, které úspěšně realizujeme již více než dvacet let, jsme se rozhodli nabídnout vám sestavení vybraného programu či akce pro školu, třídu či jakýkoliv kolektiv na míru, aby program co nejvíce odpovídal vašim představám a potřebám.

V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailu programy@ecb.cz. Na základě požadovaných parametrů programu vám připravíme cenovou nabídku.