obrázek: dárky, ekodrogerie, ekoporadce, životní styl, Lesná
obrázek: ekologicky šetrný životní styl, recyklace, Brno-sever,  ekologicky šetrný výrobek, historie obrázek: čtenářská kavárnička, ekologická literatura, kompostování, lázně, produkty
 obrázek: dílny, knihovna, výstava,  písek, skála

Výukové programy

Terénní programy

Co ukrývá Stránská skála?

Terénní program

probíhá září–říjen, duben–červen

MŠ, 1.–9. třída ZŠ, 1. ročník SŠ

60 Kč za žáka, délka programu 135 min. (s přestávkou)

Terénní vycházka v brněnské národní přírodní památce Stránská skála je věnovaná minulosti i současnosti tohoto místa. Součástí programu jsou zábavné herní aktivity – například hra na pravěké lovce. Dále poznávání rostlin, zkamenělin i geologického podloží a na závěr oblíbený průzkum volně přístupné štoly s baterkami. Žáci si také prohlédnou Brno a jeho okolí z perspektivy Stránské skály. Sraz je na zastávce tramvaje číslo 10 „Stránská skála“ – po příjezdu tramvaje před 9. hodinou podle aktuálního jízdního řádu. V případě nepříznivého počasí je program přesunut na jiný termín.

Program rozvíjí vzdělávací oblast RVP Člověk a příroda.

Kudy chodí potok

Terénní program

probíhá září–říjen, duben–červen

MŠ, 1.–9. třída ZŠ

60 Kč za žáka, délka programu 150 min. (pro MŠ 135 min.) (s přestávkou)

Místo konání: Terénní středisko Babice

Terénní výukový program probíhá u Žilůveckého potoka v blízkosti Babic nad Svitavou. Přibližuje hravou formou vodní prostředí. Žáci se seznámí s rostlinami a živočichy spjatými s okolím potoka. Program se zaměřuje také na téma čistota vod. Jeho velmi oblíbenou součástí je šetrný výlov, pozorování a určování drobných vodních organismů. Sraz s lektorem je na vlakové zastávce Babice nad Svitavou. V případě nepříznivého počasí je program po dohodě přesunut na jiný termín.

Program rozvíjí vzdělávací oblast RVP Člověk a příroda.

Lesní tajemství

Terénní program

probíhá září–říjen, duben–červen

MŠ, 1.–9. třída ZŠ

60 Kč za žáka, délka programu 150 min. (pro MŠ 135 min.) (s přestávkou)

Místo konání: Terénní středisko Babice

Terénní program v Babicích nad Svitavou seznamuje žáky s přírodou Moravského krasu. Pomocí her a zážitkových aktivit přibližuje funkce lesa a jeho faunu i flóru a vztahy mezi nimi. Žáci si zkusí vnímat přírodu všemi smysly. Praktickou součástí je šetrný výhrab živočichů z půdy a jejich pozorování lupami. Sraz s lektorem je na vlakové zastávce Babice nad Svitavou. V případě nepříznivého počasí je program po dohodě přesunut na jiný termín.

Program rozvíjí vzdělávací oblast RVP Člověk a příroda.

Mysli svými smysly

Terénní program

probíhá září–říjen, duben–červen

7.–9. třída ZŠ, 1. ročník SŠ

60 Kč za žáka, délka programu 150 min. (s přestávkou)

Místo konání: Terénní středisko Babice

Terénní zážitkový program probíhá v prostředí lesa v blízkosti Babic nad Svitavou. Žáci si vyzkouší vnímat les, krajinu a svoje okolí všemi smysly a poznají, jak je příroda důležitá. Program klade důraz na vzájemné vztahy, týmovou komunikaci a spolupráci. Studenti díky team-buildingovým hrám zjistí, že každý člen ve skupině je důležitý.Sraz s lektorem je na vlakové zastávce Babice nad Svitavou. V případě nepříznivého počasí je program přesunut na jiný termín.

Program rozvíjí vzdělávací oblast RVP Člověk a zdraví a průřezové téma Osobnostní a sociální výchova.

Okolo Písečníku NOVÝ PROGRAM!

Terénní program

6.–9. třída ZŠ, 1. ročník SŠ

60 Kč za žáka, délka programu 120 min.

Život lidí ve městě téměř před 100 lety byl jiný než dnes, ale stále se jím můžeme inspirovat. Nový program probíhá na místě, které je v rámci města Brna ekologicky i historicky jedinečné. Ulice Písečník vznikla na počátku minulého století jako dělnická kolonie ve vytěžené pískovně. Studenti se zde interaktivním způsobem seznámí s postupným vývojem tohoto místa. Čeká je ukázka dobových předmětů, fotografií a map, navštíví také částečně rekonstruovaný původní domek. Aktivity vedou k zamyšlení nad vývojem sídel, jejich infrastruktury, životního stylu obyvatel a jeho dopadu na okolní prostředí. V případě nepříznivého počasí je program přesunut na jiný termín.

Program rozvíjí vzdělávací oblast RVP Člověk a společnost.

Stezkou zdraví

Terénní program

probíhá září–říjen, duben–červen

4.–9. třída ZŠ, 1. ročník SŠ

60 Kč za žáka, délka programu 180 min.

Terénní vycházka umožňuje nahlédnout do zajímavé brněnské přírodní lokality Stezka zdraví, která vede údolím říčky Ponávky. Její základní osou je trasa s pěti zastaveními a informačními tabulemi, které připomínají historii a přírodní pozoruhodnosti místa. Součástí programu jsou zážitkové ekologické hry a  pozorování mokřadních rostlin a živočichů, včetně výlovu drobných vodních organismů z říčky. Sraz s lektorem je na autobusové zastávce Jandáskova v Brně – Mokré hoře (autobus č. 70), trasa končí na zastávce MHD Česká. V případě nepříznivého počasí je program přesunut na jiný termín.

Program rozvíjí vzdělávací oblast RVP Člověk a příroda.

Co ukrývá Stránská skála?

Kudy chodí potok

Stezkou zdraví

Stezkou zdraví