obrázek: dárky, ekocentrum, ekologicky šetrný, EkoRozhledna, Černá Pole
obrázek: Ekotéka, semináře, Veličenstvo kniha, skála,  rekonstrukce obrázek: ekocentrum, ekologicky šetrný, Lelekovice, produkty, Černá Pole
 obrázek: ekologická poradna, chráněná území, Lelekovice, Husovice, pískovcový lom

Výukové programy

Programy pro 8. tř. ZŠ (tercie)

Co ukrývá Stránská skála? Neobjednávat. Všechny termíny jsou obsazeny.

Terénní program

probíhá září–říjen, duben–červen

MŠ, 1.–9. třída ZŠ

60 Kč za žáka, délka programu 135 min. (s přestávkou)

Terénní vycházka v brněnské národní přírodní památce Stránská skála je věnovaná minulosti i současnosti tohoto místa. Součástí programu jsou zábavné herní aktivity – například hra na pravěké lovce. Dále poznávání rostlin, zkamenělin i geologického podloží a na závěr oblíbený průzkum volně přístupné štoly s baterkami. Žáci si také prohlédnou Brno a jeho okolí z perspektivy Stránské skály. Sraz je na zastávce tramvaje číslo 10 „Stránská skála“ – po příjezdu tramvaje před 9. hodinou podle aktuálního jízdního řádu. V případě nepříznivého počasí je program přesunut na jiný termín.

Program rozvíjí vzdělávací oblast RVP Člověk a příroda.

Jak se dělá elektřina

Výjezdní

5.–9. třída ZŠ

45 Kč za žáka, délka programu 90 min. (pro 7.–9. třídu 105 min., 55 Kč za žáka)

Žáci získají informace o tom, z čeho se elektřina a energie obecně získává, kde se vyrábí, z jakých zdrojů čerpáme a co jsou to obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. V druhé polovině programu se žáci promění v energetické inspektory a ve skupinách vypracují přehled jednotlivých typů elektráren. Kriticky zhodnotíme, co je šetrnější k přírodě i k našemu zdraví. Součástí je ukázka stavebnicových modelů pro demonstrování solární a větrné energie.

Program rozvíjí vzdělávací oblast RVP Člověk a jeho svět a Člověk a příroda.

Není bašta jako bašta

Výjezdní

MŠ, 1.–9. třída ZŠ

45 Kč za žáka, délka programu 90 min. (pro MŠ 60 min., pro 1. třídu 75 min.)

Program představuje hravou formou základní zásady zdravé výživy. Žáci se seznámí s různými skupinami potravin a jejich umístěním v potravinové pyramidě. V průběhu programu žáci vyzkouší sestavit vyvážený jídelníček. Dozví se o značení biopotravin a podmínkách jejich výroby, které jsou šetrnější nejen k našemu zdraví, ale i k přírodě. Součástí je i poznávání různých druhů obilovin a ochutnávka extrudovaných výrobků z nich.

Program rozvíjí vzdělávací oblast RVP Člověk a zdraví.

Okolo Písečníku

Terénní program

1.–9. třída ZŠ, SŠ

60 Kč za žáka, délka programu 120 min.

Život lidí ve městě téměř před 100 lety byl jiný než dnes, ale stále se jím můžeme inspirovat. Program probíhá v historicky i ekologicky unikátní lokalitě na území města Brna. Ulice Písečník vznikla na počátku minulého století jako nouzová kolonie ve vytěžené pískovně. Účastníci se zde interaktivním způsobem seznámí s postupným vývojem tohoto místa. Čeká je ukázka dobových předmětů, fotografií a map, navštíví také rekonstruovaný původní domek. Aktivity vedou k zamyšlení nad vývojem sídel, jejich infrastruktury, životního stylu obyvatel a jeho dopadu na okolní prostředí.

Program rozvíjí vzdělávací oblast RVP Člověk a společnost.

Stezkou zdraví

Terénní program

probíhá září–říjen, duben–červen

4.–9. třída ZŠ

60 Kč za žáka, délka programu 180 min.

Terénní vycházka umožňuje nahlédnout do zajímavé brněnské přírodní lokality Stezka zdraví, která vede údolím říčky Ponávky. Její základní osou je trasa s pěti zastaveními a informačními tabulemi, které připomínají historii a přírodní pozoruhodnosti místa. Součástí programu jsou zážitkové ekologické hry a  pozorování mokřadních rostlin a živočichů, včetně výlovu drobných vodních organismů z říčky. Sraz s lektorem je na autobusové zastávce Jandáskova v Brně – Mokré hoře (autobus č. 70), trasa končí na zastávce MHD Česká. V případě nepříznivého počasí je program přesunut na jiný termín.

Program rozvíjí vzdělávací oblast RVP Člověk a příroda.

Země pod povrchem

Výjezdní

3.–9. třída ZŠ

45 Kč za žáka, délka programu 90 min.

Program představuje složky planety Země a její neživou část. Žáci jsou seznámeni pomocí praktických ukázek s horninami, minerály a zkamenělinami a zjistí, jaký je mezi nimi rozdíl. Didaktická hra je věnována procesu zvětrávání, kdy si účastníci vyzkouší roli jednotlivých živlů. Součástí programu je také hra na paleontology a geology. Žáci mají možnost nahlédnout, že Země je jeden velký ekosystém, v němž je vše propojeno.

Program rozvíjí vzdělávací oblast RVP Člověk a příroda.

Co ukrývá Stránská skála?

Není bašta jako bašta

Stezkou zdraví

Stezkou zdraví