obrázek: ekologie, fair trade, školská zařízení, výchova, zdravý
obrázek: čtenářská kavárnička, Lelekovice, ekoknihkupectví,  ekologicky šetrný výrobek,  architektura obrázek: čítárna, ekologická literatura, ekologicky šetrný životní styl, obchod, Lesná
 obrázek: čítárna, edice Dobrá rada, ekologie, ekoporadce, knihkupectví

Virtuální procházka po Stezce zdraví
- vstupte kliknutím na informační tabule