obrázek: Babice, kompostování, výstava, zajímavosti, šetrný obchůdek
obrázek: edice Dobrá rada, FSC, zajímavosti, Brno-sever, produkty z přírodních materiálů obrázek: brno, káva, produkty, zdravý, dvd hraboška
 obrázek: ekologie, chráněná území, výstava, Husovice, písek

Propozice soutěže

Formulář přihlášky
Formulář přihlášky

EkoCentrum Brno vyhlašuje jubilejní 20. ročník soutěže
o nejoriginálnější vlastnoručně vytvořenou knihu
Moje Veličenstvo kniha 2024Vážení rodiče/prarodiče a učitelé, podpořte kreativitu vašich dětí a vytvořte jim podmínky pro stvoření jejich vlastní knihy!
Soutěž si klade za cíl:

 • vytvářet osobní vztah ke knize a ke čtenářství
 • propojit literární a výtvarné cítění
 • objevovat a podporovat nové talenty

Soutěžní příspěvky posoudí odborná porota podle následujících kritérií:

 • celkový dojem
 • výtvarné pojetí knihy
 • využití přírodních a recyklovaných materiálů
 • literární složka
 • technické zpracování – vazba, desky atd.
 • originalita

Každý soutěžící, jednotlivec nebo kolektiv, může předložit pouze jednu soutěžní práci – knihu a jednu soutěžní práci – Audio
Přihlásit je možno pouze autorskou, dosud nepublikovanou knihu.
Kategorie soutěžících:
JEDNOTLIVCI: MŠ/ 1. stupeň ZŠ (1. – 3. ročník)/ 1. stupeň ZŠ (4. – 5. ročník)/ 2. stupeň ZŠ (6. – 9. ročník)/ střední školy, gymnázia, střední odborné školy
KOLEKTIVY: MŠ/ 1. stupeň ZŠ (1. – 3. ročník)/ 1. stupeň ZŠ (4. – 5. ročník)/ 2. stupeň ZŠ (6. – 9. ročník)/ střední školy, gymnázia, střední odborné školy

AUDIO
délka stopáže max. 8–10 minut
možnost přihlásit svůj příspěvek i při účasti v jiné další kategorii
originální dílo
kritéria: originalita, přednes, obsah příběhu
soutěžní příspěvky nahrajte na web uschovna.cz a odkaz pošlete na kontaktní mail soutěže (viz níže), jiné doručení audia (flash disky, CD atd. nebudou přijaty do soutěže!)

Práce odevzdávejte do čtvrtka 18.4. 2024 do 18:30 hodin!
Jak doručit knihy do soutěže

 • poštou bezpečně zabalené na adresu: EkoCentrum Brno, Písečník 94, 614 00 Brno nebo
 • Zásilkovnou: jméno: MVK 2024, email: mvk@ecb.cz, telefon: 736 518 940 adresa VM: DEPO Zásilkovna Holubice nebo
 • osobně v otevírací době centra Písečník 94 (ÚT, ST, ČT 15–18:30 hodin)
 • do levého horního rohu obálky napište název Moje Veličenstvo kniha
 • přiložte vyplněnou přihlášku v papírové formě (ke stažení na www.ecb.cz).

Do soutěže budou zařazeny pouze práce s přihláškou na stanoveném formuláři!

Upozornění
Účastníci souhlasí se zařazením svých údajů do interního adresáře soutěžících po dobu soutěže, bez těchto údajů není účast v soutěži možná. S údaji bude naloženo v souladu s platnými pravidly GDPR.
Účastníci souhlasí s bezplatným a nekomerčním publikováním soutěžní práce.

Program 20. ročníku soutěže Moje Veličenstvo kniha
Účastníci se mohou těšit na napínavé soutěžení, doprovodný program a slavnostní vyhlášení výsledků 20. ročníku soutěže. Absolutní vítěz získá titul Veličenstvo kniha 2024 a originální autorský dort Sladké Veličenstvo.
Součástí vyhlášení výsledků v inspiračním centru Písečník v Brně bude také výstava soutěžních prací.

Výzva pro účastníky předchozích ročníků
Ozvěte se nám! Napište, jestli vás účast v soutěži inspirovala, čemu se v současné době věnujete. Pokud ještě máte svá tehdejší díla, fotografie ze slavnostního vyhlášení, články z novin, prosíme o jejich zapůjčení!

Kontaktní adresa soutěže: mvk@ecb.cz