obrázek: Brněnské dny pro zdraví, brno, chráněná území, semináře, zdravý
obrázek: Brněnské dny pro Zemi, obchod, obchůdek, pozvánky, Stezka zdraví obrázek: Babice, Edice chráněná území ČR, kompostování, Šárka Kašpárková, šetrný obchůdek
 obrázek: ekologicky šetrný životní styl, knihkupectví, neziskový sektor, obchůdek, Písečník 94

Moje Veličenstvo kniha


Moje Veličenstvo kniha je v celé republice ojedinělá výtvarně literární soutěž pro děti a mládež. Cílem soutěže je vlastními silami vytvořit originální knihu. Zapojit se mohou jednotlivci i kolektivy.

Porota posuzuje úroveň výtvarné a literární složky, zpracování vazby a desek, zapojení přírodních a recyklovaných materiálů, originalitu a celkový dojem.

Kromě vítězů jednotlivých kategorií je vyhlášen i absolutní vítěz s největším počtem bodů, který získá titul Veličenstvo kniha.