obrázek: edice Dobrá rada, fair trade, Lelekovice, inspirační a osvětové centrum,  Brno
obrázek: kniha, odpady, šetrný, zdravý, životní styl obrázek: dílny, ekoznačení, ochrana přírody, inspirační a osvětové centrum,  fair trade
 obrázek: chráněná území, neziskový sektor, produkty, životní prostředí,  rekonstrukce

Výsledky soutěže Moje Veličenstvo kniha 2005

Svou vlastnoručně vytvořenou knihu do soutěže Moje veličenstvo kniha zaslalo celkem 20 účastníků ve věku 4-16 let.

Titul Moje veličenstvo kniha získává Čáslavová Radka – kolektiv Jabloňka, zároveň porota udělila také speciální cenu nejmladšímu účastníkovi soutěže a tou je Cena Benjmínek, kterou získala Steklá Veronika.