obrázek: ekologické informační centrum, EŠV, kompostování, Stezka zdraví,  architektura
obrázek: EŠV, občanské sdružení, Stezka zdraví, zajímavosti,  Brno obrázek:aktivity pro školy, ekocentrum, životní prostředí, životní styl,  písek
 obrázek: čítárna, obchod, životní styl,  fair trade, urbanismus

Výsledky soutěže Moje Veličenstvo kniha 2005

Svou vlastnoručně vytvořenou knihu do soutěže Moje veličenstvo kniha zaslalo celkem 20 účastníků ve věku 4-16 let.

Titul Moje veličenstvo kniha získává Čáslavová Radka – kolektiv Jabloňka, zároveň porota udělila také speciální cenu nejmladšímu účastníkovi soutěže a tou je Cena Benjmínek, kterou získala Steklá Veronika.