obrázek: antikvariát, čítárna, Domácí lázně, pozvánky, terénní středisko
obrázek: lektor, ochrana přírody, výukové programy, ekoknihkupectví,  Brno obrázek: ekologicky šetrný, úklid bez chemie, dělnické kolonie, produkty z přírodních materiálů,  písek
 obrázek: ekoznačení, FSC, internet zdarma, inspirační a osvětové centrum, tradiční zahrádka

Proč potřebujeme vaši podporu?

Jsme nezisková organizace, která realizuje převážně veřejně prospěšné nekomerční aktivity. Prostředky na jejich realizaci získáváme z grantů nadací, dotací, darů a od našich klientů za placené produkty a služby.
Toto vícezdrojové financování je pro nezávislost našich aktivit velmi důležité.

Nejsnadněji nás podpoříte:

  • Libovolnou finanční částkou (jednorázově nebo opakovaně). Dar od 1 000 Kč (nebo od 2 000 Kč jako podnikatel) lze odečíst od základu daně z příjmu. Můžeme vám vystavit potvrzení o daru, v případě potřeby také darovací smlouvu. Číslo našeho účtu je 2024544319/0800.
  • nákupem knih v našem knihkupectví a antikvariátu a věnováním starých knih do našeho antikvariátu
  • nákupem v našem šetrném obchůdku a dobročinném vetešnictví
  • využitím služeb našeho grafického studia

Děkujeme všem individuálním dárcům, firemním sponzorům, nadacím, ministerstvům a dalším institucím za podporu našich
neziskových aktivit.

Podrobné údaje o organizaci


Úplný název:

EkoCentrum Brno, p.s.Sídlo:

Ulice: Písečník, č. popisné 1441, č. orientační 94
Obec: Brno, Část obce: Brno-město, PSČ: 614 00
Kraj: Jihomoravský
44991029
DIČ CZ44991029
Telefon: 515 548 465
E-mail: ecb@ecb.cz
Internetové stránky: www.ecb.cz

ć. ú.: 2024544319/0800