obrázek: ekoporadce, EkoRozhledna, neziskový sektor, Černá Pole,  fair trade
obrázek: Brněnské dny pro zdraví, knihkupectví, kompostování, výchova, výstava obrázek: dílny, kompostování, Stezka zdraví, školská zařízení, zajímavosti
 obrázek: Ekotéka, knihkupectví, obchod, zajímavosti, urbanismus

EkoCentrum Brno
Písečník 94
CZ-614 00 Brno
tel.: + 420 515 548 465
e-mail: ecb@ecb.cz


 

historický písečník
mapa

Písečník 94 na mapy.cz.


Písečník 94 na mapy Google se Street View.