obrázek: brno, ekologicky šetrný životní styl, EŠV, fair trade, lázně
obrázek: Brněnské dny pro zdraví, čtenářská kavárnička, Ekotéka, fair trade, internet zdarma obrázek: pozvánky, Písečník 94, inspirační a osvětové centrum, dobročinný antikvariát,||p94 | /p94/kde_nas_najdete.php|0|4||
 obrázek: novinky, odpady, Veličenstvo kniha, ekoknihkupectví, historie

EkoCentrum Brno
Písečník 94
CZ-614 00 Brno
tel.: + 420 515 548 465
e-mail: ecb@ecb.cz


 

historický písečník
mapa

Písečník 94 na mapy.cz.


Písečník 94 na mapy Google se Street View.