obrázek: ekologie, novinky, příroda, Stezka zdraví, životní prostředí
obrázek: FSC, neziskový sektor, životní styl, Brno-sever,||p94 | /p94/kde_nas_najdete.php|0|4|| obrázek: ekologie, ovčí vlna, terénní středisko, inspirační a osvětové centrum, ekoknihkupectví
 obrázek: chráněná území, knihovna, semináře, dvd hraboška, produkty z přírodních materiálů

EkoCentrum Brno
Písečník 94
CZ-614 00 Brno
tel.: + 420 515 548 465
e-mail: ecb@ecb.cz


 

historický písečník
mapa

Písečník 94 na mapy.cz.


Písečník 94 na mapy Google se Street View.