obrázek: Edice chráněná území ČR, ekocentrum, občanské sdružení, odpady, terénní středisko
obrázek: ekodrogerie, Moje veličenstvo kniha, semináře, dělnické kolonie, historie obrázek: ekologicky šetrný, EŠV, Moje veličenstvo kniha, semináře, životní prostředí
 obrázek: čaj, čtenářská kavárnička, fair trade, dvd hraboška, tradiční zahrádka

EkoCentrum Brno
Písečník 94
CZ-614 00 Brno
tel.: + 420 515 548 465
e-mail: ecb@ecb.cz


 

historický písečník
mapa

Písečník 94 na mapy.cz.


Písečník 94 na mapy Google se Street View.